top of page
hp_plage.jpg

WOWOW <プラージュ>

Art direction & Design : Yutaka Saji, Akiko Shimojo (15cc)

Photograph : Kenichi Muramatsu , Shinji Yagi (55)

Retouch : Keisuke Ueno (WENTZ)

Photo Produce : Natsumi Jibiki (55)

bottom of page