top of page
hp_umi_1.jpg

WOWOW <海に降る>

Art Direction & Design : Yutaka Saji, Akiko Shimojo (15cc)
Photograph : Yoshiharu Ohta
Retouch : Kanako Sato (VITA)

bottom of page