top of page
hp_asst_cata_01.jpg
hp_asst_cata_02.jpg
hp_asst_cata_04.jpg
hp_asst_05.jpg
hp_asst_02.jpg

WOWOW <プラージュ>

Creative Direction & Copy : Shigeru Isobe

Art direction & Design : Yutaka Saji, Akiko Shimojo (15cc)

Photograph : Hiroshi Takaoka

bottom of page