top of page
y_B_DM_0517.jpg
hp_BYY18AW_01.jpg
hp_BYY18AW_02.jpg

B YOHJI YAMAMOTO 2016-17 AUTUMN & WINTER

Art direction & Design & Photograph : Yutaka Saji (15cc)

Photograph : Muga Miyahara

bottom of page