hp_BYY20AW_DM_0703.jpg
hp_BYY20AW_01.jpg

YOHJI YAMAMOTO +NOIR 2020-21 Autumn/Winter

Art direction & Design : Yutaka Saji (15cc)

Photograph : Jiro Konami

Styling : Tsuyoshi Noguchi

Hair : TAKU (CUTTERS) 

Make up: : Yumi Endo (eight peace)

Model : Mizuki Kayashima (AMUSE)